Bergen Kammerkor er et sentrumsbasert kor stiftet i 1983. Koret ledes av dirigent Annlaug Hus.

Koret har som mål å holde et godt musikalsk nivå hvor fokuset er å mestre et bredt, utfordrende og spennende repertoar fra jazz og folketoner til kirkemusikk og klassiske vokalkomposisjoner.  Bergen Kammerkor har sin forankring i den klassiske vokaltradisjon og i hovedsak er repertoaret a cappella, eller med liten instrumentalbesetning. Bergen Kammerkor er en aktiv aktør i det lokale musikkliv og presenterer 4-5 konsertproduksjoner årlig.

Nye medlemmer

Koret har jevnlig opptak av nye medlemmer på grunnlag av prøvesang.

  • Vi ser etter deg som er under 50 år.
  • Du har gjerne sunget i kor tidligere, mulig kan du synge etter noter og/eller har annen musikkerfaring og bakgrunn.

Interesserte kan ta kontakt på epost post@bergen-kammerkor.no for mer informasjon, eller direkte med dirigent Annlaug Hus / annlaug.hus(at)gmail.com.