Bergen Kammerkor er et sentrumsbasert kor stiftet i 1983. Koret ledes av dirigent Annlaug Hus.

Koret har som mål å holde et godt musikalsk nivå hvor fokuset er å mestre et bredt, utfordrende og spennende repertoar fra jazz og folketoner til kirkemusikk og klassiske vokalkomposisjoner.  Bergen Kammerkor har sin forankring i den klassiske vokaltradisjon og i hovedsak er repertoaret a cappella, eller med liten instrumentalbesetning

Bergen Kammerkor er en aktiv aktør i det lokale musikkliv og presenterer 4-5 konsertproduksjoner årlig, og har et bredt samarbeid med, kor, korps, profesjonelle musikere og utøvende kunstnere.

De siste årene har vi utviklet tematiske konsertkonsept eksempelvis «Miriams beretning» (høst 2019), «Voice of the Tango» (høsten 2017) og «The food of love – Shakespeare in Song» (høsten 2016).

Se gjerne i vårt arkiv hva kor har gjort av konserter tidligere.

Koret deltar jevnlig i internasjonale festivaler og konkurranser og kan vise til et musikalsk nivå som har resultert til flere høye plasseringer. I 2017 fikk koret 2 gulldiplomer i tillegg til dirigentprisen i internasjonal konkurranse i Polen.

Nye medlemmer

Koret har jevnlig opptak av nye medlemmer på grunnlag av prøvesang.

  • Vi ser etter deg som er under 50 år.
  • Du har gjerne sunget i kor tidligere, mulig kan du synge etter noter og/eller har annen musikkerfaring og bakgrunn.

Vi søker deg som vil utvikle deg sanglig og musikalsk sammen med oss. I koret er det flere som har sunget i Bergen Kammerkor en stund eller i andre kor tidligere. Noen bladsynger, mange er rå på å lese noter, andre er ikke nødvendigvis helt der, men er flinke til å lytte seg inn.

Vi bruker ikke mye tid på koret utenom mandagens faste øvinger. Stort sett har vi seminar en lørdag på nyåret, ellers to egne konserter om høsten og to om våren evt også deltagelse på en til to konserter sammen med andre kor i løpet av året. Dugnad er bare helt unntaksvis et tema.

Du skal altså kunne ha full jobb,venner og familie, andre fritidssysler og fortsatt kunne ha stor glede av å hente energi sammen med oss om mandagene. Vi har fadderordning for nye i koret, og vil ta godt i mot deg hvis du tror at flott korsang med oss er noe for deg. Velkommen!

Koret øver hver mandag kl. 19.00-21.30 på Vitalitetessenteret / Møhlenpris. Interesserte kan ta kontakt på epost post@bergen-kammerkor.no for mer informasjon, eller direkte med dirigent Annlaug Hus / annlaug.hus(at)gmail.com.