Bergen Kammerkor er et sentrumsbasert kor stiftet i 1983. Koret ledes av dirigent Annlaug Hus.

Koret har som mål å holde et godt musikalsk nivå hvor fokuset er å mestre et bredt, utfordrende og spennende repertoar fra jazz og folketoner til kirkemusikk og klassiske vokalkomposisjoner.  Bergen Kammerkor har sin forankring i den klassiske vokaltradisjon og i hovedsak er repertoaret a cappella, eller med liten instrumentalbesetningBergen Kammerkor er en aktiv aktør i det lokale musikkliv og presenterer 4-5 konsertproduksjoner årlig, og har et bredt samarbeid med, kor, korps, profesjonelle musikere og utøvende kunstnere.De siste årene har vi utviklet tematiske konsertkonsept eksempelvis «Miriams beretning» (høst 2019), «Voice of the Tango» (høsten 2017) og «The food of love – Shakespeare in Song» (høsten 2016).

Se gjerne i vårt arkiv hva kor har gjort av konserter tidligere.Koret deltar jevnlig i internasjonale festivaler og konkurranser og kan vise til et musikalsk nivå som har resultert til flere høye plasseringer. I 2017 fikk koret 2 gulldiplomer i tillegg til dirigentprisen i internasjonal konkurranse i Polen.

Nye medlemmer

Koret har jevnlig opptak av nye medlemmer på grunnlag av prøvesang.

  • Vi ser etter deg som er under 50 år.
  • Du har gjerne sunget i kor tidligere, mulig kan du synge etter noter og/eller har annen musikkerfaring og bakgrunn.

Interesserte kan ta kontakt på epost post@bergen-kammerkor.no for mer informasjon, eller direkte med dirigent Annlaug Hus / annlaug.hus(at)gmail.com.