Bergen Kammerkor er et sentrumsbasert kor stiftet i 1983. Koret ledes av dirigent Annlaug Hus.

Bergen Kammerkor er et sentrumsbasert kor stiftet i 1983.Koret ledes av dirigent Annlaug Hus. Koret har som mål å holde et høyt musikalsk nivå hvor fokuset er å øve systematisk for å mestre et bredt, utfordrende og spennende repertoar fra jazz og folketoner til kirkemusikk og klassiske vokalkomposisjoner.  Bergen Kammerkor har sin forankring i den klassiske vokaltradisjon og i hovedsak er repertoaret a cappella, eller med liten instrumentalbesetning

Bergen Kammerkor er en aktiv aktør i det lokale musikkliv og presenterer 4-5 konsertproduksjoner årlig, og har et bredt samarbeid med, kor, korps, profesjonelle musikere og utøvende kunstnere.

De siste årene har vi utviklet tematiske konsertkonsept eksempelvis «Voice of the Tango» (høsten 2017) og «The food of love – Shakespeare in Song» (høsten 2016).

Koret deltar jevnlig i internasjonale festivaler og konkurranser og kan vise til et musikalsk nivå som har resultert til flere høye plasseringer. I 2017 fikk koret 2 gulldiplomer i tillegg til dirigentprisen i internasjonal konkurranse i Polen.

2017 var et aktivt år for Bergen Kammerkor med 11 opptredener. I 2018 bidrar koret i samarbeidskonserter som vil gi musikalske utfordringer markedsføring.

Koret bidrog med egen konsert 22. juni 2018, under konsertserien «22nd Grieg in Bergen»; og vil også bidra som basiskor ved førstegangsfremføring av Martin Palmeris kirkemusikalske verk MISATANGO, arr: NK i Hordaland og NK Sør-Trøndelag og i programmet til Bergen Kirkeautunnale.

Sesongen avsluttes med tradisjonell julekonsert i Storetveit kirke, 17 desember.

Nye medlemmer

Koret har jevnlig opptak av nye medlemmer på grunnlag av prøvesang.

Koret øver hver mandag kl. 19.00-21.30 på Vitalitetessenteret / Møhlenpris. Interesserte kan ta kontakt på epost post@bergen-kammerkor.no for mer informasjon, eller direkte med dirigent Annlaug Hus / annlaug.hus(at)gmail.com.